Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzacja są to wszystkie czynności dokonywane przez nas w celu ustalenia faktycznego stanu wszystkich rzeczowych składników majątku. Inwentaryzacji poddawane są m.in. środki trwałe, czyli wszystkie składniki majątku, których okres użytkowania jest mniejszy niż jeden rok.  

Środki trwałe jakie są poddawane inwentaryzacji to przede wszystkim: 

 • grunty 
 • budynki i lokale 
 • urządzenia i maszyny 
 • środki transportu 
 • nieruchomości 

dowody-ksiegoweŚrodki trwałe inwentaryzuje się w drodze spisu z natury, na koniec każdego roku obrotowego. Wyjątek stanowią środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony, czyli np. gruntów. W tym przypadku inwentaryzuje się prowadząc porównanie danych z ksiąg rachunkowych z innymi, odpowiednimi dokumentami.  

Inwentaryzacja środków trwałych uzależniona jest od rodzaju oraz sposobu użytkowania środków trwałych, dlatego: 


 1. Raz w roku inwentaryzuje się: 

 • maszyny i urządzenia, które wchodzą w skład środków trwałych w budowie 
 • środki trwałe, które znajdują się na terenie niestrzeżonym 
 • środki trwałe, które są własnością innych jednostek, powierzone im do przechowania, sprzedaży czy przetworzenia ( jednostka ta musi być powiadomiona o wynikach spisu )  
 1. Raz na 4 lata inwentaryzuje się: 

 • środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym