Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Zasady rachunkowości 7 - 12

Zasady rachunkowości są to podstawowe normy, wzorce postępowania, jakimi się kierujemy prowadząc rachunkowość. Dzięki nim nasza rachunkowość będzie kompletna i wiarygodna. Zasady te są niezbędne do prawidłowego prowadzenia księgowości w firmie. Wyróżniamy 12 podstawowych zasad rachunkowości, które określone są w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.02.76.694). A oto kolejne 6 z nich: 

  1. Zasada ciągłości formalnej i materialnej  
Zasada ciągłości formalnej i materialnej polega na tym, że w kolejnych okresach czasu - a są to zazwyczaj lata - metoda i sposób zapisu informacji w księgach rachunkowych powinien być taki sam. Jest to bardzo ważne, ponieważ osoba, która w kolejnych latach będzie te zapisy sprawdzać i porównywać musi robić to dokładnie i wyciągać właściwe wnioski. Jeśli metody będą cały czas zmieniane, po prostu nie będzie wiadomo o co chodzi, a osoba, która to sprawdza sama mogłaby się w tym pogubić. Wynikałyby z tego liczne błędy i nieprawidłowości, których chcemy unikać przy prowadzeniu rachunkowości naszej firmy. 

  1. rachunkowosc-firmy
    Zasada kontynuacji działania 
Zasada kontynuacji działania polega na tym, że zakładamy iż nasza firma będzie działa w kolejnych latach i nie zamierzamy kończyć jej działalności, ani nie mamy zamiaru jej sprzedać. Chcemy nadal naszą działalność prowadzić. Inne są bowiem sposoby wyliczania majątku firmy w przypadku, kiedy planujemy naszą spółkę rozwiązać. Jeśli chcemy naszą działalność zakończyć musimy to zaplanować. W przeciwnym wypadku rachunkowość prowadzimy w ten sam sposób.  

  1.  Zasada dokumentacji zapisów księgowych 
Zasada dokumentacji zapisów księgowych polega na zapisie w tych księgach tylko tych operacji finansowych, które zatwierdzone są odpowiednimi dokumentami. Może się to odbyć tylko za pomocą specjalnych dowodów księgowych, które potwierdzają dokonane przez nas operacje gospodarcze. 

  1. Zasada wewnętrznej zgodności ksiąg rachunkowych 
Zasada wewnętrznej zgodności ksiąg rachunkowych wiąże się z prowadzeniem dwóch rodzajów kont: kont syntetycznych i analitycznych. W myśl tej zasady pomiędzy zapisami na obu tych kontach musi występować pełna zgodność.  

  1. Zasada kompletności i chronologii zapisów 
Zasada kompletności i chronologii zapisów oznacza, że w danym okresie czasu musimy dokumentować wszystkie operacje finansowe, które zostały dokonane w naszej firmie. Zapisy te muszą być prowadzone systematycznie i chronologicznie, co oznacza, że każda transakcja, wymaga zapisania w tym miesiącu, ( lub okresie czasu ) w którym się dokonała.  

  1. Zasada aktualizacji stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji 
Zasada aktualizacji stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji przejawia się w tym, że stany aktywów i pasywów muszą być co jakiś czas sprawdzane w drodze inwentaryzacji. Wynika to z tego, że stan rzeczywisty nieco różni się od tego zapisanego w księgach rachunkowych.  

Prowadząc księgowość w swojej firmie, o wszystkich tych zasadach należy pamiętać i zwracać na nie uwagę. Każde biuro rachunkowe, które zatrudniamy w naszym przedsiębiorstwie wykonuje swoje zadania jak potrafi najlepiej i zawsze stosuje się do zasad zawartych w ustawie.