Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Zasady rachunkowości 1 - 6

Zasady rachunkowości są to podstawowe normy, wzorce postępowania, jakimi się kierujemy prowadząc rachunkowość. Dzięki nim nasza rachunkowość będzie kompletna i wiarygodna. Zasady te są niezbędne do prawidłowego prowadzenia księgowości w firmie. Wyróżniamy 12 podstawowych zasad rachunkowości, które określone są w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.02.76.694). A oto 6 pierwszych z nich: 
rachunkowosc-firmy
  1. Zasada wiarygodności 
Zasada wiarygodności uznawana jest za jedna z najważniejszych. Mówi ona, że rachunkowość powinna zgodnie z prawdą pokazywać sytuacje finansową i majątkową firmy oraz jej dokonania gospodarcze. Wszystkie dokumenty w naszym przedsiębiorstwie muszą być przedstawione rzetelnie i jasno.   

  1. Zasada memoriałowa 
Zasada memoriałowa polega na tym, iż należy w księgach rachunkowych, księgować wszystkie operacje jakie dokonały się w naszej firmie w danym okresie. Oznacza to, że nie można ujmować w księgach operacji danego okresu, które się wtedy nie wydarzyły. W praktyce wygląda to tak. Jeśli np. pod koniec maja z naszego magazynu wydamy 5 sztuk danego towaru, a zapłatę otrzymamy dopiero na początku czerwca to należy uznać, że sprzedaliśmy to w maju i tak zapisujemy też w księgach rachunkowych. Dzieje się tak dlatego, że nie możemy wpisać, że mieliśmy ten towar na stanie w maju, ponieważ wtedy go wydaliśmy i już go tam nie było. Ważne jest bowiem wydarzenie, które się dokonało, a nie jego rozliczenie pieniężne, które później otrzymamy.      

  1. Zasada współmierności przychodów 
Zasada współmierności przychodów polega na zapisie w księgach rachunkowych wszystkich przychodów i związanych z nimi kosztów jakie ponieśliśmy w danym okresie czasu. Nazwane są one kosztami współmiernymi z osiągniętymi przychodami.  

  1. Zasada ostrożności  
Zasada ostrożność polega na sposobie wyceny oraz rozliczania kosztów przychodów, strat i zysków z danego okresu czasu. Zakładamy przy tym wersję pesymistyczną, czyli nie przyjmujemy majątku i przychodów w sposób zawyżony, ani kosztów w sposób zaniżonych. Musimy to wszystko równoważyć. W praktyce polega to na tym, że jeżeli mamy dany produkt i wyprodukowaliśmy go przykładowo za 50 zł, to takie powinniśmy przyjmować koszty jego sprzedaży, nawet jeśli wiemy, że w poprzednim miesiącu ten sam produkt sprzedaliśmy za większą sumę czyli 80 zł, czy za mniejszą 40 zł.  

  1. Zasada indywidualnej wyceny 
Zasada indywidualnej wyceny polega na tym, iż należy każdy produkt, usługę wyceniać indywidualnie. Każde ważne kategorie w rachunkowości trzeba w sprawozdaniu finansowym wykazywać oddzielnie, nawet jeśli maja one pomiędzy sobą jakieś zależności.  

  1. Zasada istotności 
Zasada istotności jest bardzo ważna. Mówi nam bowiem o tym, że mamy prawo prowadząc księgi rachunkowe, zapisując operacje finansowe do stosowania pewnych uproszeń. Muszą być one zrobione w taki sposób, aby przekazywały wiarygodnie i jasno sytuację finansową i majątkową firmy. Uproszczenia te w żaden sposób nie mogą wpływać na rzetelność przedstawianych operacji.  

Prowadząc księgowość w swojej firmie, o wszystkich tych zasadach należy pamiętać i zwracać na nie uwagę. Każde biuro rachunkowe, które zatrudniamy w naszym przedsiębiorstwie wykonuje swoje zadania jak potrafi najlepiej i zawsze stosuje się do zasad zawartych w ustawie. 
( Zobacz kolejne 6 zasad rachunkowości )