Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Sprawozdanie finansowe

Pisaliśmy już o wielu obowiązkach, jakie wiążą się z prowadzeniem pełnej księgowości. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego i to właśnie jemu poświęcimy dzisiejszy post.

Zacznijmy od tego czym jest sprawozdanie finansowe? To dokument zawierający dane o stanie finansowo-majątkowym przedsiębiorstwa po zakończeniu danego roku obrotowego oraz wynik finansowy osiągnięty przez nie w czasie trwania roku obrotowego.

Sprawozdanie finansowe składa się przede wszystkim z bilansu i rachunku zysków i strat. Dokumenty te w najbardziej oczywisty sposób prezentują uzyskany wynik finansowy oraz stan majątkowo-finansowy jednostki.

W skład sprawozdania finansowego wchodzi również dodatkowa informacja do bilansu, gdzie zawiera się pozostałe dane, nie wchodzące do sporządzonego bilansu. Jednostki nie sporządzające sprawozdania w wersji uproszczonej muszą do wymienionych wcześniej dokumentów załączyć:
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w terminie do trzech miesięcy od zamknięcia roku obrotowego. Sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe należy złożyć w urzędzie skarbowym oraz KRS.