Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Dokumenty księgowe

dowow-ksiegowy
Dokumenty księgowe są to dowody, które potwierdzają zaistnienie operacji gospodarczych, których dokonywaliśmy i które ujęte zostały w ewidencji księgowej. Powstają po to, by stanowić dowód i aby później można było na ich podstawie dokonać analizy finansowej przedsiębiorstwa. Gdy będziemy tworzyć sprawozdanie finansowej jest to dla nas bardzo ważne źródło, z którego czerpiemy niezbędne informacje.  

Dokumenty księgowe - z tego względu, że jest ich bardzo dużo - poddaje się kwalifikacji, najczęściej ze względu na jednostkę wystawiającą dokumenty: 

  •  Dowody zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom 
Są to przede wszystkim  faktury VAT za sprzedane usługi czy towary.  

  • Dowody zewnętrzne obce - przedsiębiorstwo otrzymuje je od swoich kontrahentów 
To głównie faktury VAT za zakupione materiały czy usługi.  

  • Dowody wewnętrzne - rejestracja operacji zdarzeń gospodarczych, które wydarzyły się na terenie naszej firmy 

Dokumenty księgowe dzielą się także ze względu na etapy sporządzania: 

  • Dokumenty źródłowe - rejestrują to, że operacja gospodarcza została wykonana  
Przykładem mogą być wpłaty do kasy. 

  • Dokumenty wtórne - to takie, które zostały wystawione na podstawie dokumentów źródłowych, czyli np. raport kasowy.