Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Metoda kasowa KPiR

Metoda kasowa polega na ujmowaniu w sposób uproszczony wydatków w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Jej celem jest uproszczenie rozliczeń prowadzonych przez przedsiębiorcę. Zakłada potrącenie kosztów w roku podatkowym, w którym zostały rzeczywiście poniesione. 

Koszt jest rzeczywiście poniesiony w dniu wystawienia faktury, rachunku bądź innego dowodu księgowego, który stanowi podstawę do ujęcia wydatku jako koszt podstawowy. 

Co ważne metoda kasowa w KPiR nie jest tym samym co metoda kasowa z VAT. Drugi wariant uzależnia moment wykazania podatku należnego u sprzedawcy oraz naliczonego u nabywcy.                 
Nie wszystkie koszty można ująć w KPiR na podstawie metody kasowej. Wyjątek stanowi na przykład wynagrodzenie pracownicze, składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płacone przez pracodawcę, które zawsze uznaje się za koszt w momencie zapłaty.  

Zobacz także czym jest AUDYT