Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Zatrudnianie młodocianych pracowników

Młodociany pracownik to osoba, która ukończyła 16 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat. Taka osoba zgodnie z Kodeksem pracy może zostać zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas próbny lub na czas określony. Zatrudnianie osób, które nie ukończyły 16 lat jest w Polsce zabronione.

Pracodawca może zatrudniać młodocianego pracownika, tylko wtedy, gdy:
  • ukończył on co najmniej gimnazjum,
  • posiada świadectwo lekarskie, które stwierdza, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu.

    Aby móc zatrudniać młodocianych pracowników przedsiębiorca musi spełniać szereg wymogów. Młodociany pracownik może zostać zatrudniony do wykonywania prac lekkich. Praca ta nie może powodować zagrożenia zdrowiu, życiu oraz rozwojowi psychicznemu, a także nie może utrudniać pracownikowi wypełniania obowiązku szkolnego.

    Młodociany pracownik nie może pracować dłużej niż 12 godzin tygodniowo w okresie odbywania zajęć szkolnych, natomiast w okresie wakacyjnym czas jego pracy nie może przekraczać 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo.