Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Bilans i rachunek wyników

Zestawienie aktywów i pasywów oraz rachunek zysków i strat to dwa najważniejsze dokumenty księgowe, wchodzące w skład sprawozdania finansowego.

Bilans (zestawienie aktywów i pasywów) określa stan majątkowy przedsiębiorstwa. Jest zestawieniem posiadanych przez firmę składników majątku trwałego i obrotowego oraz źródeł jego finansowania – kapitału własnego i zobowiązań. Bilans sporządza się w jednej z dwóch dowolnych form – jednostronnej i dwustronnej. W formie dwustronnej aktywa są wykazywane oddzielnie od pasywów. Natomiast w wersji dwustronnej na przemian z nimi.

Zestawienie aktywów i pasywów musi odznaczać się: zupełnością, rzetelnością, sprawdzalnością, ciągłością, przejrzystością.

Rachunek zysków i strat informuje o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz osiągniętym wyniku finansowym. W rachunku wyników podsumowuje się przychody i koszty przedsiębiorstwa uzyskane w okresie obrachunkowym. Dane te ukazują również zdolność do generowania zysków i samofinansowania.

Treść i układ rachunku prowadzenia księgowości wyników w Unii Europejskiej regulowana jest przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Rachunek wyników może zostać sporządzony w jednym z dwóch wariantów – porównawczym lub kalkulacyjnym.