Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne stanowią jedną z pozycji w bilansie po stronie aktywów, która jest dość nietypowa, gdyż jej elementów nie możemy zobaczyć w rzeczywistości. Nie posiadają one wymiaru materialnego, jednak mają równie ważne znaczenie, co inne elementy majątku firmy. Posiadają formę praw majątkowych, a ponieważ użytkuje się je dłużej niż rok zaliczane są do aktywów trwałych.

Do wartości niematerialnych i prawnych w firmie zalicza się:
1. Wartość firmy, czyli różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub jej zorganizowanej części, a wartością aktywów netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania). Ten składnik aktywów reprezentuje wartość marki, renomę i reputację firmy co jest z pewnością wartością poza majątkową.
2. Koszty zakończonych prac rozwojowych są to koszty jakie firma ponosi w związku z rozwojem nowych technologii i wprowadzaniem nowych produktów pod warunkiem, że prace te zakończyły się sukcesem.
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne stanowią na przykład posiadane licencje, patenty, know-how, wynalazki.

Ważną informację dla przedsiębiorców posiadających takie składniki majątku jest fakt że, muszą one być wraz z rzeczowymi aktywami trwałymi rejestrowane w odpowiednich ewidencjach lub kontach księgowych.