Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne to jedne z tych składników majątku przedsiębiorstwa, które nie mają postaci materialnej. Więcej na ich temat pisaliśmy na naszym blogu - tutaj można podejrzeć ten post. 
Wartości niematerialne i prawne samo, jak rzeczowe aktywa trwałe ulegają częściowemu zużyciu. Ich amortyzacja księgowana jest jednak trochę inaczej, niż amortyzacja środków trwałych.

Przy amortyzowaniu wartości niematerialnych i prawnych obowiązuje ta sama zasada, że obowiązkowi amortyzacji podlegają te składniki majątku, które mają wartość początkową powyżej 3 500 złotych.

Stawka odpisu zależy od czasu amortyzacji, który nie może być mniejszy niż
24 miesiące w przypadku licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich, 24 miesiące w przypadku licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych,
12 miesięcy w przypadku poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych,
60 miesięcy w przypadku pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Odpisów zgodnie z powyższymi zasadami można dokonywać miesięcznie, kwartalnie lub na koniec roku obrotowego. Ujmuje się na na kontach amortyzacja oraz umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.