Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Zysk i strata nadzwyczajna


Zysk nadzwyczajny jest powszechnie uważany za skutek trudnych do przewidzenia dla przedsiębiorcy zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce poza operacyjną działalnością jednostki i nie wiążą się z ogólnym ryzykiem prowadzenia.

Do zysków nadzwyczajnych zaliczyć możemy:
- odszkodowania za wyrządzone szkody,
- równowartość składników majątkowych dotkniętych zdarzeniami losowymi, które nadają się do dalszego wykorzystania.

Strata nadzwyczajna jest wynikiem zdarzeń losowych, powstających poza zwyczajną działalnością jednostki. Wiążą się z ryzykiem prowadzenia działalności, lecz występują z małą częstotliwością.

Do strat nadzwyczajnych zalicza się skutki:
- zdarzeń losowych,
- zawieszenie lub zaniechanie działalności,
- uprawomocnienie postępowania układowego, naprawczego, ugodowego.