Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Co powinno się znaleźć w sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem obowiązkowym w przedsiębiorstwach, prowadzących pełną księgowość. W każdym takim dokumencie musi się znaleźć bilans i rachunek wyników. Poza tymi bardzo ważnymi dokumentami należy dołączyć wprowadzenie do sprawozdania, informacje uzupełniające i dodatkowe lub informację uzupełniającą do bilansu.

Do sprawozdań finansowych, które podlegają badaniu księgowemu dołącza się dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, a także opinię biegłego rewidenta księgowego.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest dokumentem zawierającym informacje, które dotyczą zmniejszenia lub zwiększenia w strukturze kapitału własnego, a w szczególności wykazania zmian w strukturze elementów, wchodzących w skład kapitału własnego oraz ich kierunku.

Rachunek przepływów pieniężnych jest natomiast dokumentem ukazującym zmiany, jakie zaszły w stanie środków pieniężnych oraz określającym stopień płynności finansowej jednostki, ściągalność zobowiązań oraz zdolność do spłaty zobowiązań.