Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Podatnik – krótko i na temat.

Podatnikiem nazywamy osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej.
Podatnik podlega obowiązkowi podatkowemu.

Kilka obowiązków podatnika:
  1. posiadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  2. ujawnienie źródeł przychodu przez zgłoszenie uzyskanego z nich dochodu (wyjątkowo przychodu) do opodatkowania
  3. składanie deklaracji podatkowych – dotyczy niektórych podatków
  4. zapłata podatku w terminie, miejscu i wysokości oznaczonym przez ustawę,
  5. udostępnianie w/w tych dokumentów na żądanie organu podatkowego w związku z przeprowadzanym postępowaniem podatkowym, kontrolą lub czynnościami sprawdzającymi
  6. sporządzanie i okazywanie organom podatkowym dokumentacji dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi
  7. sporządzanie, na żądanie organu podatkowego, na własny koszt, tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych, z których wywodzi się określone skutki dla wysokości podatku.