Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) ma za zadanie pokazać w jaki sposób firma wypracowała wynik finansowy w danym roku. Przedstawia on wynik działalności w ciągu konkretnego okresu, np. kwartału, półrocza czy roku. Jest jednym z elementów sprawozdania finansowego.

Konstrukcja rachunku zysków i strat jasno obrazuje sposób, w jaki firma wypracowała zysk albo poniosła stratę. W rachunku przedstawione zostają wszystkie rodzaje przychodów i kosztów związanych z ich uzyskaniem. Dzięki temu, że przychody i koszty są odpowiednio pogrupowane, użytkownicy sprawozdania finansowego mają możliwość wygodnej analizy zdarzeń, które zaszły w firmie w ciągu roku.

Rachunek zysków i strat można opracować na dwa podstawowe sposoby – wykorzystując wariant kalkulacyjny oraz wariant porównawczy. Warianty te przedstawiają w różny sposób pogrupowania przychodów oraz kosztów i tworzone są z pomocą innych zestawów kont księgowych.