Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Sposoby prowadzenia księgowości


Prowadzenie księgowości może obywać się na równe sposoby. Dzieli się je na dwie podstawowe metody - pełną i uproszczoną. Oto kilka informacji na ten temat.
Księgowość pełna prowadzona jest w formie księgi rachunkowej, w której dokonuje się ewidencji każdej operacji gospodarczej. Do prowadzenia księgowości w formie pełnej służą konta księgowe. Poza księgami kont głównych i pomocniczych, księga rachunkowa składa się z dziennika księgowań, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu aktywów i pasywów.
Prowadzenie pełnej księgowości jest najtrudniejszą metodą rachunkowości. Jednak ma jedną zasadnicza zaletę. Pozwala dokładnie analizować stan finansowy przedsiębiorstwa, umożliwiając lepsze zarządzanie.
Kolejną metoda prowadzenia księgowości jest uproszczona rachunkowość. Do jej prowadzenia upoważnione są spółki jawne, cywilne, partnerskie oraz samodzielni przedsiębiorcy. Jednak ich przychody w ciągu roku nie mogą przekroczyć limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Księgowość uproszczona może być prowadzona w jednej z kilku form:
- KPiR (księga przychodów i rozchodów),
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- karta podatkowa.