Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Zestawienie aktywów i pasywów


Zestawienie aktywów i pasywów w firmie jest zwane bilansem księgowym. Stanowi jeden z dokumentów księgowych, wchodzący w skład każdego sprawozdania finansowego. Dotyczy to także sprawozdań finansowych sporządzanych przez miko jednostki. Wykaz aktywów i pasywów czyli majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego pochodzenia znajduje się w księgach rachunkowych, stanowiąc również ich istotną cześć.
aktywa-firmy

Aktywa dzieli się na aktywa trwałe czyli takie składniki majątku, które zużywają się stopniowo, dłużej niż jeden rok. Drugą grupą są aktywa obrotowe czyli takie składniki, które zużywają się stopniowo, w okresie krótszym niż jeden rok.
Pasywa podobnie jak aktywa dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich jest kapitał własny czyli zasoby finansowe posiadane przez jednostkę - są jej własnością. Druga grupa to kapitały obce zwane także zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania.