Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Sprawozdanie - nieodłączny element pełnej księgowości w firmie


Każda jednostka która prowadzi księgowość w formie pełnej czyli w postaci ksiąg rachunkowych musi pod koniec okresu sprawozdawczego dokonać sporządzenie sprawdzania finansowego.
Każdy taki dokument składać się musi z następujących części:
1. Wstępu,
2. Bilansu,
3. Rachunku zysków i strat,
4. Zestawienia zmian w kapitale,
5. Rachunku przepływów pieniężnych,
6.Dodatkowych informacji i objaśnień.
Dokument ten musi zostać sporządzony przez profesjonalistów, gdyż aby był poprawnie wykonany musi odznaczać się: rzetelnością, zrozumiałością dla użytkowników, kompletnością, porównywalnością, sprawdzalnością, terminowością, ciągłością. Dlatego zajmują się tym wykwalifikowani księgowi.
Poruszając temat sprawozdania finansowego należy wspomnieć kto może być użytkownikiem takiego dokumentu i dlaczego jego poprawność ma takie ważne znaczenie. Otóż użytkownikami sprawozdania finansowego mogą być:
Głównymi użytkownikami sprawozdań finansowych są:

- inwestorzy i doradcy podejmujący decyzje inwestycyjne,
- wierzyciele decydujący o udzielaniu pożyczki, kredytu bankowego czy sprzedaży z odroczonym terminem płatności,
- agendy rządowe i samorządy, sprawdzające zgodności działań firmy z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
- pracownicy i ich ugrupowania, przy ocenie zdolności firmy do wypełnienia zobowiązań wobec pracowników,
- konkurencja, wykorzystująca sprawozdania przy ocenie mocnych i słabych stron oraz strategii konkurencyjnej firmy,
- zarządzający, wykorzystujący sprawozdania przy decyzjach związanych z zarządzaniem firmą.