Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Dokumenty księgowe? Czym są?

Dokumenty księgowe to pewnego rodzaju dowody. Są one podstawą wszystkich zapisów księgowych. Występuje bardzo wiele ich rodzajów. Dodatkowo aby mógł zostać uznany z dowód księgowy, musi spełniać pewne wymagania. Najważniejsze aby zawierał dane odzwierciedlające dokonaną transakcję gospodarczą.

Do najważniejszych rodzajów dokumentów księgowych można wyróżnić:
 • dowody zewnętrzne obce (otrzymane od kontrahentów z zewnątrz),
 • dowody zewnętrzne własne (wystawione i przekazywane w oryginale kontrahentów, zostały wystawione przez jednostkę),
 • dowody wewnętrzne (dokumentacja wewnątrz jednostki).
Każdy z nich powinien posiadać prawidłowo sporządzony dokument źródłowy. 
Cechy dokumentów księgowych:
 • istnieje możliwość stwierdzenia źródła pochodzenia dokumentu,
 • na jego podstawie można ustalić osobę odpowiedzialną za jej wprowadzenie,
 • mają one czytelną postać,
 • musi zawierać opis operacji, którą odzwierciedla,
 • jasno określać strony transakcji,
 • określenie dowodu i numeru identyfikacyjnego,
 • podpis wystawcy oraz osoby, której dany dokument wystawiono,
 • datę dokonania operacji.
ksiegowosc-firm