Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Biegły rewidnet

Praca biegłego rewidenta jest często mylona z księgowym. Jednak są to dwa różniące się od siebie zawody.
Biegłego rewidenta inaczej można nazwać audytorem. Jest to osoba zaufania publicznego, której praca polega na weryfikowaniu, a także potwierdzaniu prawidłowości informacji, które zostają wprowadzone na rynek. Oczywiście nie jest w stanie sprawdzić wszystkich informacji, jedynie te wybrane, które z mocy prawa temu podlegają.
O biegłym rewidencie można powiedzieć, że jest filarem do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania obrotu gospodarczego.
Różnica między księgowym:
Podstawową różnicą między tymi zawodami jest to, że audytor za pomocą pewnych technik i metod bada i weryfikuje pracę księgowego, czy wszystko jest zgodne ze stanem faktycznym i prawem. Dodatkowo wykonuje czynności rewizji finansowej (sprawozdania) oraz dzięki jego szerokiej wiedzy i interdyscyplinarnemu spojrzeniu potrafi przewidzieć szanse i ewentualne zagrożenia dla działalność i gospodarczej.
ksiegowosc

Biegły rewident może wykonywać zawody między innymi takie jak np.:
  • główny księgowy,
  • kontroler finansowy,
  • Process Manager (Centra BPO/SSC),
  • Manager, (audyt zewnętrzny i wewnętrzny),
  • doradca finansowy, inwestycyjny i podatkowy,
  • dyrektor finansowy.
Tajemnica zawodowa: 
  • Biegły rewident zobowiązany jest do dochowania tajemnicy o informacjach i dokumentach, które związane są z wykonywaniem jego zawodu. Obowiązek taki nie jest ograniczony w czasie.
  • Biegły rewident może być zwolniony z dochowania tajemny zawodowej w sytuacji gdy istnieje przewidziany prawem obowiązek ujawnienia informacji lub przekazywania dokumentów w przypadkach, które zostały określone w ustawie, bądź innych odrębnych przepisach.
  • Przestrzeganie tajemnicy zawodowej obowiązuje także inne osoby, którym informacje objęte tajemnicą zostały udostępnione.