Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Nie daj się zaskoczyć! - kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa (z ang. tax audit) jest to poszukiwanie przez organy władzy dochodu, który nie został zdeklarowany bądź kosztów, które są nielegalnie odliczone od przychodów. Należy nie być zaskoczonym, ponieważ fiskus ma prawo skontrolować każdego podatnika. Przy tym trzeba jednak pamiętać, że jako osoba płacąca podatki posiadamy swoje prawa.

Kontrolującym może być organ pierwszej instancji odpowiedni dla danego podatnika. Mogą nimi być: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu cywilnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa. Taką  procedurę może przeprowadzić co najmniej dwóch kontrolujących.

uslugi-podatkoweCelem kontroli jest sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Jest to pierwsza procedura, która zostaje wszczynana przez organy podatkowe. Spokojnie! Nie zawsze świadczy ona o podejrzeniach. Dopiero po wykryciu nieprawidłowości i nie zastosowaniu stosownej korekty, organy mają prawo do wszczynania postępowania podatkowego i w takim przypadku do poniesienia sankcji.
Jeżeli kontrola wypadnie negatywnie nie masz się co martwić.

Pamiętaj! 

Organ władzy, ma obowiązek powiadomić podatnika o wszczęciu kontroli podatkowej (z pewnymi wyjątkami). Może być zrealizowana nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni po upływie terminu dostarczenia zawiadomienia.