Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Czym jest prokura?

Prokura jest specjalną odmianą pełnomocnictwa. Może udzielić go jedynie przedsiębiorca, który podlega wpisowi do KRS. Zakres jego jest bardzo ściśle określony (dotyczy spraw związanych z prowadzeniem spółki). 

Możemy wyróżnić trzy rodzaje prokury: 

    udzielenie-prokury
  • samoistną (samodzielna)- prokurent może działać samodzielnie, 
  • łączną- tutaj jest potrzebne działanie wszystkich prokurentów, aby możliwe było dokonanie danej czynności,
  • oddziałową- zakres działań prokurenta jest ograniczony do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa. 


Jak się udziela prokury? 
  • W spółkach osobowych zostaje udzielona przez wszystkich wspólników. 
  • Musi mieć charakter pisemny, pod rygorem nieważności. 
  • W terminie 7 dni ma być zgłoszona do rejestru. Formularz, który jest wymagany w KRS mają obowiązek podpisać wszyscy wspólnicy, którzy są uprawnieni do reprezentowania spraw spółki. 
  • Prokurę można udzielić jedynie osobie, która posada pełną zdolność do czynności prawnych. 
  • Umożliwia ona jedynie działanie związane z działaniem spółki.