Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Pełna księgowość

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości uzależniony jest od formy prawnej działalności, ale także od wysokości osiąganych przychodów. 

Wszystkie osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie, których przychód za poprzedni rok obrotowy wynosił co najmniej równowartość kwoty 2 000 00 euro. Oprócz tego wszystkie podmioty gospodarcze, które zgodnie z regulacjami prawnymi, są do tego zobowiązane m.in. spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych, gdzie ewidencjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze które miało miejsce w przedsiębiorstwie. Księgi rachunkowe składają się z :
- dziennika, gdzie ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze,
- kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
- wykazu składników aktywów i pasywów.

Akty prawne, które regulują informacje dotyczące prowadzenia pełnej księgowości to: 
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, 
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.