Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Badanie sprawozdania finansowego

Nie każdy ma obowiązek poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu. Dotyczy to tylko: 

 • banków 
 • finanse-firmyzakładów ubezpieczeń i reasekuracji 
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi  
 • jednostek działających na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych  
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
 • spółek akcyjnych  

Oraz wszystkich pozostałych podmiotów, które spełniają przynajmniej dwa z podanych czynników: 

 • średnio w roku zatrudnionych jest ponad 50 pracowników 
 • suma bilansowa na koniec roku obrotowego przekracza 2,5 mln euro  
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych przekraczają 5 mln euro 

Jeśli spełnimy któreś kryterium, to konieczne jest badanie naszego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, który wyraża pisemną opinię o ty, czy sprawozdanie finansowe: 

 • jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości 
 • jasno i rzetelnie przedstawia we wszystkich aspektach sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowych 

Biegły rewident stwierdza zatem, czy sprawozdanie jest wole od uchybień, czy nie postała pominięta lub zniekształcona jakakolwiek informacja ważna dla czytelnika i czy dane sprawozdanie można uznać za wiarygodne.  

Takie badanie sprawozdania finansowego ma na celu uwiarygodnienie zawartych w nim informacji, co ma służyć zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w naszym państwie.