Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Terminy inwentaryzacji

Inwentaryzacja to spis wszystkich rzeczowych składników majątku. Dokonuje się ją w różnych terminach. Wszystko zależy od tego, z jakim składnikiem majątku mamy do czynienia. 

Kiedy powinniśmy dokonywać inwentaryzacji? 

inwentaryzacja
Inwentaryzację przeprowadza się zazwyczaj raz w roku, najczęściej na koniec danego roku obrotowego. Są jednak wyjątki. Nie zawsze inwentaryzacji składnika majątkowego dokonuje się raz w raku. Czasami robi się to rzadziej. I tak na przykład. 


a) Raz na 4 lata 

Raz w ciągu czterech lat dokonuje się inwentaryzacji środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie. 

b) Raz na 2 lata 
  • towary 
  • produkty gotowe                         
  • materiały 
  • półprodukty 

Wszystkie inne składniki majątku powinniśmy objąć inwentaryzacją raz do roku. Są to wszystkie składniki aktywów, poza tymi, które inwentaryzuje się na ostatni dzień roku obrotowego, czyli: 
  • aktywami pieniężnymi 
  • papierami wartościowymi ( akcje, bony, obligacje ) 
  • materiały i towary odpisywane w koszty w dniu zakupu 
  • produkcja w toku 

Za prowadzenie inwentaryzacji i wykonanie jej w odpowiednim terminie odpowiedzialny jest kierownik jednostki.