Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Sprawozdanie finansowe - co to jest i jak się je sporządza?

Sprawozdanie finansowe jest to dokument, który obrazuje stan finansowy w naszej firmie. 

ksiegowosc
Jest to zarówno informacja dla nas, o stanie naszego przedsiębiorstwa, jak i dla innych podmiotów. Są nimi np. władze państwa, albo członkowie różnych organizacji. Informacja na temat naszej firmy idzie także „w świat”, do różnego rodzaju urzędów, sponsorów, czy darczyńców, a także do opinii publicznej, czyli nas wszystkich. 

Sprawozdanie finansowe składa się z: 
  • rachunku zysków i strat 
  • bilansu 
  • informacji dodatkowej ( dodatkowe objaśnienia i informacje ) 

*Dodatkowo, jeśli firma ma taki obowiązek ( wynika to z ustawy lub innych przepisów, musi jeszcze dołączyć sprawozdanie z działalności jednostki. 

Jak sporządza się sprawozdanie finansowe? 

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w polskiej walucie. Wszystkie dane liczbowe można zaokrąglać do tysięcy, ale tylko w przypadku, kiedy nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym.