Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Co to jest inwentaryzacja i czemu służy?

Inwentaryzacja są to najprościej mówiąc wszystkie czynności, jakie wykonujemy w celu ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia.  

inwentaryzacja
Polega głównie na ustaleniu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych składników majątku za pomocą ich spisu i porównania z stanem, który wynika z ewidencji księgowej. Różnice w stanie składników majątku wynikają zazwyczaj z naturalnych cech przedmiotu, który może się na przykład ulatniać ( gaz ), czy przeterminować ( żywność ). Czasami dzieje się tak, także dlatego, że został dokonany niedokładny pomiar przyjęcia i wydania przedmiotów.  

Inwentaryzację prowadzi się zazwyczaj po to, aby stwierdzić obecność składnika majątkowego w przedsiębiorstwie, oraz wykryć wszystkie nieprawidłowości jakie wystąpiły w czasie spisu.  

Są dwa sposoby na prowadzenie inwentaryzacji. Można prowadzić ją ręcznie, czyli tworzyć papierowy spis z natury na specjalnie do tego przygotowanych formularzach. Nie jest on jednak najlepszym, sposobem. W ten sposób inwentaryzację prowadzi się bardzo długo, a podczas spisów dokonuje się często licznych błędów. O wiele lepiej jest zrobić to komputerowo. Przygotowany został do tego specjalny program do inwentaryzacji, który pozwala na szybkie i sprawne dokonanie całego spisu.  


A co zazwyczaj podlega inwentaryzacji? 

Najczęściej inwentaryzacji poddawane są: 

  • środki trwałe: grunty, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy 
  • środki pieniężne: w gotówce i papierach wartościowych 
  • towary handlowe 
  • surowce 
  • materiały i półprodukty 
  • opakowania 
  • surowce wtórne 
  • pozostałe składniki majątkowe 

Inwentaryzację przeprowadza się przynajmniej raz w roku, zazwyczaj na koniec danego roku obrotowego. Za prawidłowe dokonanie inwentaryzacji i wykonanie jej w odpowiednim terminie odpowiedzialny jest kierownik jednostki.