Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Metody amortyzacji

Jak już wiemy amortyzacja jest to wyrażone w pieniądzu zużycie środka trwałego. Przepisy wyróżniają kilka metod amortyzacji, a są to następujące: 

  • Metoda amortyzacji liniowa  

metody-amortyzacjiPolega ona ta tym, że dokonujemy równomiernych odpisów amortyzacji od początkowej wartości środka trwałego. Amortyzację rozpoczynamy w kolejnym miesiącu po miesiącu, w którym dany środek trwały został wpisany do ewidencji, a kończymy wtedy, kiedy nastąpi zrównanie odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową, lub gdy środek trwały zostanie zlikwidowany. Metoda amortyzacji liniowa jest to zdecydowanie najprostszą z metod. Wszystkie stawki amortyzacji są ustalane na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych.  

  • Metoda amortyzacji progresywna  

Metoda amortyzacji progresywna polega na tym, że kwota odpisów amortyzacyjnych zwiększa się wraz z upływem okresu eksploatacji. Dzieje się tak, ponieważ zakładamy, że im coś jest starsze, tym wymaga większych nakładów, ponieważ wymaga remontów. Jest najrzadziej wybieraną metodą. 

  • Metoda amortyzacji degresywna  

Metoda ta zakłada, że wraz z upływem czasu maleje użyteczność środka trwałego. Podobnie jak przy amortyzacji liniowej stawki ustala się w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych. Metodę tą można stosować tylko do niektórych grup KŚT – 3, 4, 5, 6, 8. ( Patrz, klasyfikacja środków trwałych )

  • Metoda amortyzacji jednorazowa 

Jest to amortyzacja, która nie jest przeznaczona dla każdego. Mogą z niej korzystać tylko niektórzy przedsiębiorcy. A są to: 

- Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych , którzy rozpoczęli prowadzić swoją działalność gospodarczą w 2013 roku. Mogą oni dokonywać odpisów amortyzacyjnych tylko do wysokości 50 000 euro. 
- Podatnik, który nie przekroczył 1 200 000 euro przychodów ze sprzedaży.  

Tej amortyzacji podlegają tylko środki trwałe zaliczane do grup 3 – 8 ( Patrz, klasyfikacja środków trwałych )