Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Aktywa i pasywa

Aktywa  

Aktywa jest to ogół składników majątku, którymi w określonym czasie rozporządza jednostka prowadząca działalność gospodarczą.  
 Aktywa dzielą się na:

majatek-firmy


Pasywa  

Pasywa są to znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa kapitałów, które stanowią źródła sfinansowania aktywów. 

Pozycje pasywów ujęte są w określonej logicznej kolejności i łączone w grupy o bardzo podobnej treści ekonomicznej.  
Wyróżnia się następujące podstawowe pozycje pasywów: 

  • kapitał własny 
  • rezerwy 
  • zobowiązania długoterminowe 
  • zobowiązania krótkoterminowe 
  • fundusze specjalne 
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów 
  • przychody okresów przyszłych