Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Metody rachunkowości

Rachunkowość charakteryzuje się różnymi, szczególnymi zasadami, a także metodami. Wyróżnia się pięć podstawowych zasad rachunkowości.  

  1. Metoda podmiotowa 
Metoda podmiotowa polega na tym, że wszystkie wykonane transakcje i zdarzenia gospodarcze, rejestrujemy tylko z naszego punktu widzenia i tylko te, które są dla naszej firmy istotne. Jeśli sprzedajemy dany produkt to rejestrujemy to, że nie ma go już u nas na stanie oraz to, że na nasze konto wpłynęły pieniądze. Nie zapisujemy tego, że nasz klient wydał pieniądze i że ma dany towar. Tylko z naszej strony wszystko musimy rejestrować. To co wydarzyło się w inne firmie nas nie obchodzi.   

  1. Metoda bilansowa  
Zgodnie z tą metodą wszystkie zdarzenia gospodarcze w naszej firmie powinny być zapisywane dwustronnie. Oznacza to, że majątek firmy powinniśmy przedstawiać zgodnie z jego źródłami finansowania.   
rachunkowosc-firm

  1. Metoda momentów i okresów sprawozdawczych 
Metoda ta polega na odpowiednim prowadzeniu zapisów informacji gospodarczych oraz ich przetwarzania w dowolnym momencie. Robi się to po to, aby można było z łatwością określić wielkość majątku i źródła jego finansowania oraz rozmiar procesów gospodarczych, które po sobie następują w danych okresach. Najdokładniejszym momentem jest oczywiście dzień.  

  1. Metoda grupowania  
Metoda grupowania polega na odpowiednim selekcjonowaniu zjawisk gospodarczych i układania ich w grupy, zgodnie z ich cechami wspólnymi. Dzięki temu otrzymujemy przejrzyste i jasne raporty finansowe. Możliwe jest też zaobserwowanie tendencji w posegregowanych zapisach.  

  1. Metoda wyceny 
Metoda wyceny polega na tym, że wszystkie zjawiska, które rejestrujemy, powinniśmy zapisywać wartościowo, czyli za pomocą wartości pieniężnych. Dotyczy to nawet naszych zapasów na stanie. Nie zapisujemy ile ich jest tylko jaką mają one wartość.  

Do wszystkich metod rachunkowości powinniśmy się dostosować przy jej prowadzeniu. Warto także sprawdzić czy biuro rachunkowe, które u nas pracuje ich przestrzega. Ułatwiają one pracę i właściwy wgląd oraz ocenę stanu naszego przedsiębiorstwa.