Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Rachunkowość bankowa


Rachunkowość bankowa jest systemem ewidencji działalności banku opisującym sytuacje majątkową, finansową i ekonomiczną objętego nim podmiotu.

Podmiotem rachunkowości bankowej jest bank, czyli podmiot działający na podstawie przepisów prawa bankowego.
Rachunkowość dostarcza informacji zarządowi banku, bankowi centralnemu, organom nadzoru finansowego, kontrahentom, akcjonariuszom.

Obejmuje ona działalność banku oraz wszystkie inne czynności realizowane przez bank niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową (działalność gospodarcza), których celem jest zapewnienie funkcjonowania banku.
Zasady rachunkowości bankowej oparte są o rozporządzenia Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Dobry księgowy

Wbrew pozorom księgowy nie powinien tylko wyliczać podatków i prowadzić księgi rachunkowe. Jednym z jego najważniejszych zadań powinno być również dostarczanie informacji o biznesie. Dobry księgowy to osoba, która podnosi konkurencyjność biznesu, nie tylko dlatego że optymalizuje podatki, ale pozwoli szybciej, efektywniej, szybciej i taniej prowadzić działalność.

Księgowy powinien dostarczać przydatne i ciekawe informacje w zarządzaniu firmą np. dotyczące zyskowności, kosztów oraz podziału na projekty. Warto zatem rozpoczynać rozmowy z księgową od tego, czy oby na pewno rozumie biznes jaki prowadzimy.

Dobry księgowy musi być naszym partnerem w prowadzeniu firmy, a nie tylko "obliczaniem podatku" oraz składek ZUS. Takie podejście bez wątpienia wniesie ogromne korzyści do naszej działalności.   

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie to podjęcie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na własny rachunek oraz własne ryzyko. Czynności świadczone na rzecz innego podmiotu świadczone są na podstawie umowy o współpracy. Co ważne, w ramach takiej formy zatrudnienia przedsiębiorcy samodzielnie opłacają swoje składki do ZUS oraz podatek dochodowy. 

Niestety osoba samozatrudniona ma o wiele mniej przywilejów niż pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Samodzielnie musi bowiem ponieść ryzyko związane z prowadzoną działalnością, samodzielnie pozyskuje klientów, a także ponosi większą odpowiedzialność za jakość wykonywanej pracy. Ma też pełną odpowiedzialność za rozliczenia składkowo-podatkowe oraz musi dłużej czekać na zasiłek chorobowy. 

Samozatrudnienie to jednak szereg zalet, które doceniają samodzielni przedsiębiorcy. Przede wszystkim mają prawo do samodzielnego organizowania pracy, nie muszą podporządkowywać się pracodawcy, a także mają możliwość podejmować współpracę z kilkoma przedsiębiorstwami.