Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Księgowość spółki z o.o. komandytowej

Prowadzenie księgowości obowiązuje wszystkie spółki, a w zależności od wybranego ich rodzaju, zasady mogą się trochę różnić. O prowadzeniu księgowości w poszczególnych spółkach można dowiedzieć się z poprzednich wpisów na naszym blogu. Co jednak, gdy przedsiębiorca prowadzi nietypową formę prawną spółki, jaką jest spółka z o.o. komandytowa, utworzona w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych? Spółka ta nie figuruje w Kodeksie Spółek Handlowych mimo, że jej prowadzenie jest legalne. W takim przypadku rozstrzygając, w jaki sposób prowadzi się księgowość należy odnieść się do istoty spółki.

Spółka z o.o. komandytowa stanowi formę składającą się ze spółki z o.o. i spółki komandytowej. Obie te formy zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości więc nie jest trudno określić metodę prowadzenia księgowości w spółce z o.o. komandytowej. To jednak nie wszystko o czym trzeba pamiętać prowadząc księgowość tej spółki. Ponieważ spółka z o.o. komandytowa składa się z dwóch firm, pełna księgowość musi być prowadzona odrębnie dla dwóch podmiotów. Rozbudowana forma księgowości oraz obowiązek prowadzenia księgowości dwóch firm, sprawia że spółki z o.o. komandytowe nie mają łatwo. Jak temu zaradzić?

Prowadząc takie przedsiębiorstwo najlepiej jest zlecić prowadzenie księgowości spółki z o.o. komandytowej biuru rachunkowemu, by oszczędzić pieniądze i obowiązki firmy.

KPiR

Co powinieneś wiedzieć o KPiR?

- KPiR to podatkowa księga przychodów i rozchodów, stanowiąca jedną z metod prowadzenia rachunkowości uproszczonej.
- Dokumentuje wszelkiego rodzaju przychody oraz zakup towarów handlowych, materiałów pomocniczych, koszty uboczne zakupu, koszty wynagrodzeń i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- KPiR zakłada się na początek każdego roku, czyli 1 stycznia roku podatkowego lub dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Do 20 dni od momentu założenia należy zgłosić ten fakt naczelnikowi Urzędu Skarbowego.
- W przypadku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów przy użyciu komputera należy posiadać pisemną instrukcję obsługi programu, zapewnić bezzwłoczny dostęp do treści i wydrukowanych danych, a także chronić treści przed zniszczeniem, zagubieniem oraz zniekształceniem.
- Na koniec miesiąca, lecz nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca należy wydrukować potwierdzenie.


W ramach przypomnienia: NISKOCENNE ŚRODKI TRWAŁE


Bilans i rachunek wyników

Zestawienie aktywów i pasywów oraz rachunek zysków i strat to dwa najważniejsze dokumenty księgowe, wchodzące w skład sprawozdania finansowego.

Bilans (zestawienie aktywów i pasywów) określa stan majątkowy przedsiębiorstwa. Jest zestawieniem posiadanych przez firmę składników majątku trwałego i obrotowego oraz źródeł jego finansowania – kapitału własnego i zobowiązań. Bilans sporządza się w jednej z dwóch dowolnych form – jednostronnej i dwustronnej. W formie dwustronnej aktywa są wykazywane oddzielnie od pasywów. Natomiast w wersji dwustronnej na przemian z nimi.

Zestawienie aktywów i pasywów musi odznaczać się: zupełnością, rzetelnością, sprawdzalnością, ciągłością, przejrzystością.

Rachunek zysków i strat informuje o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz osiągniętym wyniku finansowym. W rachunku wyników podsumowuje się przychody i koszty przedsiębiorstwa uzyskane w okresie obrachunkowym. Dane te ukazują również zdolność do generowania zysków i samofinansowania.

Treść i układ rachunku prowadzenia księgowości wyników w Unii Europejskiej regulowana jest przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Rachunek wyników może zostać sporządzony w jednym z dwóch wariantów – porównawczym lub kalkulacyjnym.