Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Formy prowadzenia uproszczonej księgowości

Prowadzenie księgowości w firmie może mieć formę uproszczoną lub pełną. W większości przypadków firm prowadzenie rachunkowości w sposób pełny jest obowiązkiem już od samego początku istnienia. W innych firmach dopuszcza się prowadzenie księgowości uproszczonymi metodami, lecz tylko do momentu przekroczenia limitu księgowego. Z przywileju tego korzystać mogą właściciele spółek jawnych, partnerskich i cywilnych oraz jednoosobowi przedsiębiorcy.

Metod prowadzenia rachunkowości uproszczonej jest kilka. Dla wszystkich dostępna jest księga przychodów i rozchodów. Natomiast przedsiębiorstwa spełniające wszystkie założenia podatkowe dla stosowania karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mogą skorzystać także z tych sposobów. Są one znacznie mniej rozbudowane niż KPiR, jednak ich stosowanie znacznie bardziej ograniczone przepisami.

Korzystanie z uproszczonych metod rachunkowości to duży przywilej dla przedsiębiorstw, lecz nie dla każdych. Te firmy, które muszą prowadzić pełną księgowość, mogą zawsze skorzystać z pomocy biur rachunkowych. To na pewno pomoże lepiej i taniej prowadzić księgowość!


Szukasz ciekawego artykułu? 

Praca księgowego

Nie każdy zdaje sobie sprawę z wagi zawodu jakim jest księgowy. Księgowi mają ogromne znaczenie w każdej firmie. Można by rzec, że są najważniejszymi z pracowników. Spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność, dlatego tak ważne jest, by zatrudnić na to stanowisko odpowiednią, wykwalifikowaną i profesjonalną osobę.

Księgowa zajmuje się prowadzeniem firmowych ksiąg rachunkowych, gromadzeniem faktur oraz ich odpowiednim przechowywaniem, a także sporządzaniem różnego rodzaju analiz i deklaracji skarbowych. W rękach tego pracownika leży tak na prawdę los całej firmy.

Jakie więc cechy powinien posiadać dobry księgowy?
- dokładność
- profesjonalizm
- wykształcenie
- rzetelność
- uczciwość
- odpowiedzialność
- cierpliwość
- chęć rozwoju

Nigdy więc nie lekceważ pracy księgowego! Zanim go zatrudnisz, upewnij się, że jest odpowiednim kandydatem, a Twoja firma znajdzie się w dobrych rękach.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne to jedne z tych składników majątku przedsiębiorstwa, które nie mają postaci materialnej. Więcej na ich temat pisaliśmy na naszym blogu - tutaj można podejrzeć ten post. 
Wartości niematerialne i prawne samo, jak rzeczowe aktywa trwałe ulegają częściowemu zużyciu. Ich amortyzacja księgowana jest jednak trochę inaczej, niż amortyzacja środków trwałych.

Przy amortyzowaniu wartości niematerialnych i prawnych obowiązuje ta sama zasada, że obowiązkowi amortyzacji podlegają te składniki majątku, które mają wartość początkową powyżej 3 500 złotych.

Stawka odpisu zależy od czasu amortyzacji, który nie może być mniejszy niż
24 miesiące w przypadku licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich, 24 miesiące w przypadku licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych,
12 miesięcy w przypadku poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych,
60 miesięcy w przypadku pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Odpisów zgodnie z powyższymi zasadami można dokonywać miesięcznie, kwartalnie lub na koniec roku obrotowego. Ujmuje się na na kontach amortyzacja oraz umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.