Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

PIT-11


Pracodawcy są zobowiązani do przekazania pracownikom PIT-u 11. Czym jest ta deklaracja podatkowa i jakich informacji dostarcza?

PIT-11 to imienna informacja o rocznych dochodach pracownika i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez płatnika.

Tego rodzaju deklaracja PIT jest podstawą do sporządzenia zeznania podatkowego PIT-37 przez każdego pracownika, które musi zostać złożone do końca kwietnia we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Co znajdziemy w informacji PIT-11?

- wartość przychodu,
- koszty uzyskania przychodu,
- wartość dochodu,
- zaliczki na podatek dochodowy pobrane przez płatnika (pracodawcę),
- podlegające odliczeniu składki społeczne,
- podlegające odliczeniu składki zdrowotne.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji podatkowej PIT-11 w formie tradycyjnej lub przez Internet.


Co w przypadku nadpłaty podatkowej?

Rejestr dokumentów publicznych

Nasze dowody, paszporty, dokumenty wydawane przez urząd cywilny i wiele innych dokumentów online? Niedługo stanie się to rzeczywistością. Wprowadzony zostanie bowiem rejestr dokumentów publicznych online. Prócz wyżej wymienionych będzie można w nim odnaleźć akta, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe, a nawet legitymacje szkolne i studenckie.

Decyzję o powstaniu rejestru podjęła Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ma on na celu zmniejszyć przestępczość związaną z podrabianiem dokumentów tworząc skuteczny system bezpieczeństwa dokumentów publicznych.

Za kształtowanie polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych odpowiedzialny będzie minister spraw wewnętrznych i administracji. Weźmie on także na siebie odpowiedzialność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu ich bezpieczeństwa.

Księgowość w firmie - systemy

Prowadząc własną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy zobowiązani są do tego, aby w swojej firmie wdrożyć odpowiedni system księgowości. Systemy te mogą mieć formę:

- pełnej księgowości,

- uproszczonej księgowości.


Księgowość pełna uchodzi za formę bardziej złożoną, ponieważ wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg rachunkowych, które są skomplikowane i czasochłonne. Z kolei księgowość uproszczona polega na dokonaniu rozliczeń z tytułu należnego podatku dochodowego.


W przypadku księgowości uproszczonej, nie wymaga się tak wielu czynności, jak ma to miejsce w przypadku księgowości pełnej. W jej przypadku przedsiębiorcy są w stanie samodzielnie koordynować wszelkie rozliczenia występujące w firmie. Natomiast jeśli w firmie zaczyna pojawiać się księgowość pełna, wówczas sprawa się znacznie komplikuje, ponieważ wtedy potrzebna jest już wiedza z obszernego zakresu rachunkowości oraz znajomości różnych pojęć.
Odpowiednie prowadzenie księgowości w firmie jest dla firm bardzo istotne, ponieważ umożliwia to sprawne funkcjonowanie firmy zarówno na rynku, jak i możliwość w przeprowadzaniu szerokich analiz wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.