Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Niższa stawka CIT

Od 2019 roku będzie obowiązywała nowa ustawa, obniżająca podatek CIT z 15% do 9%. Dotyczy to wyłącznie stawki preferencyjnej. Podatnicy, którzy są zobowiązani do opłacania pełnej stawki będą robili to na takich samych zasadach jak w latach poprzednich. 

Do korzystania z 9% stawki podatku CIT będą uprawnieni przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczą równowartości 1,2 mln euro wyrażonej w złotówkach. Przeliczenia dokonuje się zgodnie ze średnim kursem Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy nowego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 złotych. 

Niestety część podatników będzie mogła stracić. Z niższej stawki nie będą mogli bowiem skorzystać podatnicy, których przychody pochodzą ze źródeł kapitałowych nawet gdy ich przychody nie przekroczą określonego limitu. Oznacza to że część z nich zamiast 15% podatku będzie musiała regulować podatek w pełnej wysokości, a więc 19%. 

Do korzystania ze stawki obniżonej prawa nie mają też grupy kapitałowe, spółki dzielone oraz podatnicy, którzy wnoszą wkład w formie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części bądź składników majątku, których wartość jest większa niż 10 000 EURO. 

Niepodpisana faktura VAT

Faktura VAT to dokument księgowy potwierdzający zawarcie transakcji. Czy jest ona ważna, jeśli nie zostanie podpisana przez którąś ze stron?

Zgodnie z przepisami, faktura musi zawierać w sobie kilka koniecznych elementów. Zaliczają się do nich między innymi:
- numer kolejny dokumentu,
- data wystawienia,
- data dostarczenia towaru/wykonania usługi,
- nazwa towaru/usługi,
- wartość netto transakcji i jej poszczególnych elementów,
- kwota wszystkich zniżek i opustów,
- stawka podatku
- imiona i nazwiska lub nazwy sprzedającego i kupującego, wraz z numerami służącymi do identyfikacji podatkowej.

Oprócz wymaganych elementów, na fakturze można umieścić też podpis lub pieczątkę, nie jest to jednak obowiązkowe. W niektórych przypadkach takie rozwiązanie może się jednak okazać przydatne. Jeżeli należności nie zostaną uregulowane przez odbiorcę faktury, to jej wystawca może oddać sprawę do sądu. Podpisana faktura VAT będzie w takim przypadku dowodem, na podstawie którego sąd może wydać nakaz zapłaty.

Podsumowując, faktura VAT nie musi zawierać podpisu. Dopóki znajdują się na niej wszystkie wymagane przepisami elementy, jest pełnoprawnym dowodem księgowym. Podpisana faktura może być bardziej “wartościowa”, jeżeli strony transakcji wejdą na drogę sądową.

Kto może skorzystać z małej księgowości?

Mała księgowość to forma księgowości uproszczonej, do której prowadzenia upoważnieni są mali i mikro przedsiębiorcy. Opiera się na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów zryczałtowanych i rejestru VAT.

Do skorzystania z małej księgowości upoważnione są osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, pod warunkiem że przychody z tytułu ich działalności nie przekroczą równowartości 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy.

Większość osób samozatrudnionych nie będzie miało problemów z samodzielnym prowadzeniem księgowości swojej firmy. W niektórych sytuacjach warto jednak skorzystać w tym celu z usług licencjonowanych biur rachunkowych. Rozwiązanie to powinny przemyśleć przede wszystkim firmy, których działalność obarczona jest dużym ryzykiem i wiąże się z niejasnymi zagadnieniami podatkowymi.

Koszty związane z prowadzeniem księgowości pełnej wynoszą zaledwie kilkadziesiąt złotych miesięcznych. W zamian za tę opłatę zostaniesz całkowicie odciążony z obowiązków księgowych jak również otrzymasz pewność, że działasz zgodnie z przepisami prawa.