Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Podmioty zobowiązane do prowadzenia księgowości w formie pełnej zmuszone są do przekazania swojej dokumentacji profesjonalistom. Najkorzystniejszym wariantem okazują się usługi biur rachunkowych. Przede wszystkim skupiają one kadrę wyspecjalizowanych księgowych, którzy świadczą usługi dla wielu firm. Tym samym oprócz wysokich kompetencji dysponują też ogromnym doświadczeniem, które ostatecznie przekłada się na jakość świadczonych usług.

Decydując się na usługi biura, ograniczamy również koszty związane z wyposażeniem miejsca pracy księgowego we własnej firmie, a także ze składkami związanymi z jego etatowym zatrudnieniem. Niestety na rynku nie brak instytucji, które mimo swoich najszczerszych zapewnień nie spełniają nawet podstawowych wymogów, a obsługa księgowa firm wykonywana przez niekompetentne jednostki może znacząco zaszkodzić jej funkcjonowaniu.

Jak zatem odróżnić je od siebie?
To bardzo proste. Wybierając biuro koniecznie należy upewnić się czy posiada ono certyfikat księgowy. Jest on prawnym potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów z zakresu usług księgowych. Dodatkowym elementem, który potwierdza uczciwość oraz kompetencje biura rachunkowego jest polisa ubezpieczeniowa, w ramach której przydzielane jest odszkodowanie w razie nieprawidłowości, wynikłych z usług przez niego świadczonych.

Co powinno się znaleźć w sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem obowiązkowym w przedsiębiorstwach, prowadzących pełną księgowość. W każdym takim dokumencie musi się znaleźć bilans i rachunek wyników. Poza tymi bardzo ważnymi dokumentami należy dołączyć wprowadzenie do sprawozdania, informacje uzupełniające i dodatkowe lub informację uzupełniającą do bilansu.

Do sprawozdań finansowych, które podlegają badaniu księgowemu dołącza się dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, a także opinię biegłego rewidenta księgowego.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest dokumentem zawierającym informacje, które dotyczą zmniejszenia lub zwiększenia w strukturze kapitału własnego, a w szczególności wykazania zmian w strukturze elementów, wchodzących w skład kapitału własnego oraz ich kierunku.

Rachunek przepływów pieniężnych jest natomiast dokumentem ukazującym zmiany, jakie zaszły w stanie środków pieniężnych oraz określającym stopień płynności finansowej jednostki, ściągalność zobowiązań oraz zdolność do spłaty zobowiązań.

Forma przebitkowa

Jedną z ręcznych technik prowadzenia rozliczeń księgowych jest forma przebitkowa. Warto podkreślić, że pomimo przynależności do kategorii technik ręcznych, można dokonywać jej również na pomocą maszyn księgujących.forma przebitkowa

Dużym atutem jest zastępowanie zwartych ksiąg luźnymi kartami kontowymi, tworzącymi kartoteki. Dzięki tej formie pracy, możliwy jest swobodny podział pracy, gdyż liczba wprowadzanych przez nas kont zależy od naszych indywidualnych potrzeb.

Skąd nazwa “forma przebitkowa”?
Od charakterystycznego sposobu księgowania - poprzez kalkę (przebijając zapisy). Zapis oryginalny dokonywany jest na kartach kontowych, z kolei w dzienniku dokonuje się zapisu przebitkowego (przez kalkę).

Czy są jakieś zalety?
Z całą pewnością zaliczyć do nich można:
- duże możliwości towarzyszące podziałowi pracy,
- możliwość stosowania dużej liczby kont,
- niskie ryzyko popełnienia błędu.