Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Zgłoszenie do VAT

Aby stać się podatnikiem VAT nie trzeba jedynie przekroczyć limitu, który nakłada ten obowiązek. Można to zrobić dobrowolnie, składając deklarację VAT-R w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Niedawno zmieniły się kolejne przepisy. Spowodowało to, że przedsiębiorcy, którzy będą zgłaszać się do VAT, będą zobowiązani do stosowania nowych wzorów formularzy.

Nowe druki będą się opierać na poprzednich wzorach, lecz zmianie ulegnie właściwość miejscowa Urzędu Skarbowego w zakresie podatków od towarów i usług. Zacznie obowiązywać zasada, zakładająca, że właściwość miejscowa naczelnika Urzędu Skarbowego będzie określana dla:
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - według adresu siedziby podatnika,
- osób fizycznych (bez różnicy czy prowadzą czy nie działalność gospodarczą) - według miejsca zamieszkania.

Zysk i strata nadzwyczajna


Zysk nadzwyczajny jest powszechnie uważany za skutek trudnych do przewidzenia dla przedsiębiorcy zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce poza operacyjną działalnością jednostki i nie wiążą się z ogólnym ryzykiem prowadzenia.

Do zysków nadzwyczajnych zaliczyć możemy:
- odszkodowania za wyrządzone szkody,
- równowartość składników majątkowych dotkniętych zdarzeniami losowymi, które nadają się do dalszego wykorzystania.

Strata nadzwyczajna jest wynikiem zdarzeń losowych, powstających poza zwyczajną działalnością jednostki. Wiążą się z ryzykiem prowadzenia działalności, lecz występują z małą częstotliwością.

Do strat nadzwyczajnych zalicza się skutki:
- zdarzeń losowych,
- zawieszenie lub zaniechanie działalności,
- uprawomocnienie postępowania układowego, naprawczego, ugodowego.

Zeznanie podatkowe w terminie

Wraz z końcem kwietnia mija czas na złożenie deklaracji podatkowych! Jeżeli nie złożysz zeznania podatkowego w terminie, musisz się pośpieszyć, aby uniknąć kary.

Ułatwieniem dla podatników jest udostępniona w terminie od 19 marca do 30 kwietnia usługa, która ma za zadanie przedstawić podatnikowi wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Podatnik będzie musiał albo zatwierdzić zeznanie albo wprowadzić zmiany dotyczące np. ulg.

Odbiorcami usługi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zobowiązane do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37.

Deklaracja PIT-37 zostaje wypełniona w oparciu o dane zawarte w informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty, które nie pełnią funkcji płatnika w tym podatku (PIT-11, PIT-R, PIT-8C).

Nie wiesz jak się rozliczyć, aby zdążyć? Nasza obsługa księgowa firm służy Ci z pomocą! Zaufaj nam! Poznaj naszą ofertę!