Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Znak towarowy i jego ochrona

Za znak towarowy uznaje się każde oznaczenie graficzne umieszczane na produktach w celu identyfikacji produktu. Jako znak towarowy zazwyczaj określa się nazwę firmy i logo firmy. W niektórych przypadkach występuje on w formach:
- słownych: wyraz, slogan, nazwa,
- graficznych: logo, rysunek, symbol, zestawienie kolorystyczne,
- słowno-graficznych: rysunek, logo, ornament z elementami literowymi,
- przestrzennych - kształt towaru i opakowania,
- dźwiękowych: melodia, sygnały audycji radiowych.

Wiedząc jak ważny jest znak towarowy warto poświęcić trochę czasu i zapewnić mu należytą ochronę, ponieważ utrata marki bądź logo, sprawi, że cały wkład który poświęciliśmy ówczesnym produktom będzie daremny.
Najszerszą ochronę znaku towarowego otrzymamy przez rejestracją w urzędzie patentowym. Wówczas przy naszym znaku otrzymamy znak ®.

Jeżeli zastrzeżesz znak towarowy wówczas uzyskasz wyłączne prawo do posługiwania się danym znakiem towarowym, zdobędziesz skuteczne narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją, a także podniesiesz renomę swojej firmy.

Metoda kasowa KPiR

Metoda kasowa polega na ujmowaniu w sposób uproszczony wydatków w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Jej celem jest uproszczenie rozliczeń prowadzonych przez przedsiębiorcę. Zakłada potrącenie kosztów w roku podatkowym, w którym zostały rzeczywiście poniesione. 

Koszt jest rzeczywiście poniesiony w dniu wystawienia faktury, rachunku bądź innego dowodu księgowego, który stanowi podstawę do ujęcia wydatku jako koszt podstawowy. 

Co ważne metoda kasowa w KPiR nie jest tym samym co metoda kasowa z VAT. Drugi wariant uzależnia moment wykazania podatku należnego u sprzedawcy oraz naliczonego u nabywcy.                 
Nie wszystkie koszty można ująć w KPiR na podstawie metody kasowej. Wyjątek stanowi na przykład wynagrodzenie pracownicze, składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płacone przez pracodawcę, które zawsze uznaje się za koszt w momencie zapłaty.  

Zobacz także czym jest AUDYT

Opłata egzekucyjna - wniosek o obniżenie

Chcesz więcej informacji o księgowości firm? Odwiedź naszą stronę główną!

Koszty postępowania komorniczego są niestety olbrzymie. Bardzo często znacznie przekraczają możliwości przedsiębiorcy, toteż warto rozważyć złożenie wniosku o obniżenie opłat stosunkowych przy egzekucji świadczeń pieniężnych.
W niektórych sytuacjach wniosek ten może złożyć również wierzyciel.

Czas na jego złożenie to 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia wzywającego do jej uiszczenia.

Przy jego rozpoznawaniu sąd musi zwrócić uwagę na:
- nakład pracy komornika,
- sytuację majątkową wnioskodawcy,
- wysokość dochodów wnioskodawcy.

Podczas otrzymania postanowień ustalających koszty komornicze przeanalizuj zatem czy nie ma podstaw do ich obniżenia. W tym celu warto skontaktować się z radcą prawnym, który doradzi co zrobić by w jak największym stopniu zmniejszyć nasze należności.