Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Zatrudnianie młodocianych pracowników

Młodociany pracownik to osoba, która ukończyła 16 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat. Taka osoba zgodnie z Kodeksem pracy może zostać zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas próbny lub na czas określony. Zatrudnianie osób, które nie ukończyły 16 lat jest w Polsce zabronione.

Pracodawca może zatrudniać młodocianego pracownika, tylko wtedy, gdy:
 • ukończył on co najmniej gimnazjum,
 • posiada świadectwo lekarskie, które stwierdza, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu.

  Aby móc zatrudniać młodocianych pracowników przedsiębiorca musi spełniać szereg wymogów. Młodociany pracownik może zostać zatrudniony do wykonywania prac lekkich. Praca ta nie może powodować zagrożenia zdrowiu, życiu oraz rozwojowi psychicznemu, a także nie może utrudniać pracownikowi wypełniania obowiązku szkolnego.

  Młodociany pracownik nie może pracować dłużej niż 12 godzin tygodniowo w okresie odbywania zajęć szkolnych, natomiast w okresie wakacyjnym czas jego pracy nie może przekraczać 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo.
 • Urlop szkoleniowy

  Fachowy pracownik to prawdziwy skarb dla pracodawcy, stąd też osoby podnoszące swoje kompetencje mogą liczyć na dodatkowe świadczenia, takie jak np. urlop szkoleniowy.

  Urlop szkoleniowy przysługuje w momencie gdy szkolenie odbywa się z inicjatywy oraz za zgodą pracodawcy, a także tylko i wyłącznie gdy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą została zawarta umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
  Pracodawca może także spełniać dodatkowe świadczenia dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych np. pokryć koszty za szkolenie, zakwaterowanie, zakup podręczników, a także dojazd na kursy.  

  Wymiar urlopu szkoleniowego:
  - 6 dni jeżeli pracownik ma przystąpić do egzaminu maturalnego, eksternistycznego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  - 21 dni w ostatnim roku studiów w celu przygotowania pracy dyplomowej oraz nauki do egzaminu dyplomowego.

  Urlop szkoleniowy nie musi być uwzględniony w zakładowym planie urlopów i nie ma żadnego wpływu na wysokość urlopu wypoczynkowego. Są one od siebie całkowicie niezależne, toteż wykorzystanie jednego z nich nie wpływa na ilość dni wolnych z tytułu drugiego.

  Obiad, a koszty uzyskania przychodów

  Przedsiębiorcy bardzo często pytają, czy do kosztów uzyskania przychodów mogą zaliczyć obiad bądź lunch swój oraz pracowników, który spożywają w przerwie pomiędzy wykonywaną pracą.
  Odpowiedź jest oczywiście przecząca. Do kosztów podatkowych zaliczyć można wydatki związane z organizacją spotkań biznesowych, których przeprowadzenie wpłynie na przychody firmy. Muszą one zatem dotyczyć prowadzonej działalności gospodarczej.
  Prywatny posiłek przedsiębiorcy i jego podwładnych, nawet jeśli spożywany jest w trakcie godzin pracy nie będzie traktowany być jako wydatek firmy.
  Charakter taki mogą mieć jednak posiłki spożywane w ramach imprez pracowniczych, jeżeli udowodnimy, iż przeprowadzenie takiego wydarzenia wpłynie na integrację zespołu oraz zadziała na niego motywująco.

  Co ważne,  koszt zakupu alkoholu w żadnym przypadku nie może zostać wliczony w koszty uzyskania przychodu!