Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Ryczałt czy VAT?

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej bardzo często zastanawiają się czy zdecydować się na opodatkowanie ryczałtem czy podatkiem VAT. Warto jednak zdać sobie sprawę, iż przedsiębiorca nie musi wybierać. Są to bowiem dwa różne rodzaje podatków, stąd też nie ma przeszkód by opłacać oba te zobowiązania jednocześnie.

Ryczałt to forma podatku dochodowego, którego wysokość zależy od osiąganych przychodów, a nie jak w przypadku pozostałych form od dochodów. Znaczy to, że przedsiębiorca swoich należności nie może pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów. 
Wysokość ryczałtu w znacznej mierze zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Zazwyczaj są to jednak stawki znacznie mniejsze niż w przypadku chociażby skali podatkowej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wyboru jednej z czterech form opodatkowania dochodu. Jednocześnie może zdecydować się na zostanie VAT-owcem lub nie. W przypadku gdy jego dochody nie przekraczają limitu 200 000 złotych może skorzystać ze zwolnienia. Zwolnienie dotyczy także konkretnych rodzajów działalności. W pozostałych przypadkach przedsiębiorca jest bezwzględnie zobowiązany do zarejestrowania swojej działalności do VAT. 

Ryczałtowiec może rozliczać się z VAT, a także korzystać ze zwolnienia. Opłacalność tych zabiegów zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności oraz wielkości osiąganych obrotów. Podczas zakładania działalności nie powinno zatem pojawić się pytanie “ryczałt czy VAT?”, a “ryczałt z VAT czy bez VAT-u?”. 

Umowa zlecenie - stawka godzinowa w 2018 roku

Po zmianach przepisów, 1 stycznia 2017 roku, odgórnie ustalono wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązuje także w odniesieniu do umów zleceń, w formie minimalnej stawki godzinowej.
Przepis ten obowiązuje zarówno w przypadku umów zawartych po 1 stycznia 2017 r., jak i dla tych, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r. Wysokość stawki godzinowej jest ściśle związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie się zmieniać wraz ze zmianą wysokości tego wynagrodzenia.

W 2018 roku wartość minimalnego wynagrodzenia wynosi 13,70 zł brutto za godzinę.

W związku z ustaleniem minimalnej stawki godzinowej, przedsiębiorca będzie musiał ewidencjonować czas przepracowany przez zleceniobiorcę. Ewidencja powinna być prowadzona w takiej formie, by organy kontrolujące mogły zweryfikować, czy zostały zastosowane wymogi dotyczące minimalnej stawki godzinowej.

Dokumentacja rozwiązanej spółki


Co w sytuacji, gdy spółka zostaje rozwiązana? Kto powinien przechowywać dokumentację zatrudnionych pracowników oraz wszystkie dane spółki?Wszystkie dokumenty związane z funkcjonowaniem spółki na rynku powinny być przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 lat. W przypadku, gdy wspólnicy nie zgadzają się na zabranie ksiąg oraz dokumentów to sąd jest zobowiązany do wyznaczenia osoby, która dopełni tego obowiązku.
Przekazanie dokumentów spółki powinno być potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.Czy można przechowywać dokumentację za granicą?

Tak, ale istotne jest, aby Urząd Skarbowy został o tym poinformowany.
W przypadku kontroli obowiązkiem jest ich udostępnienie – często dokumenty trzeba dostarczyć do siedziby spółki lub innego miejsca na terenie Polski (uzgodnionego wcześniej z kontrolującymi).
KPIR, ewidencje oraz rejestry prowadzone do celów podatkowych należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego – najczęściej jest to 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dokumentacja kadrowa powinna być przechowywana przez okres 5 lat.