Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Podatki

Podatek to obowiązkowe i przymusowe świadczenie pieniężne o bezzwrotnym, nieodpłatnym i powszechnym charakterze. Podatki pobierane są przez państwo i dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych . Dzięki podatkom mogą być finansowane i realizowane zadania publiczne.

Funkcje podatków:
- Funkcja fiskalna – podatki stanowią główne źródło dochodów państwa. Funkcja ta jest jedną z najstarszych i najbardziej podstawowych.
- Funkcja stymulacyjna – podatki wykorzystywane są jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych.
- Funkcja redystrybucyjna – podatki są instrumentem przesuwającym dochody między różnymi grupami społecznymi. 

Obecnie wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje podatków:
- pośrednie - obciążone są nimi produkty spożywcze,
- bezpośrednie – podatki nakładane na dochód/majątek podatnika.

Bez wątpienia podatki są jedną z nieodłącznych części naszego życia. Trafne jest powiedzenie, według którego człowiek w życiu pewien może być tylko dwóch rzeczy - śmierci i podatków.

Podatnik – krótko i na temat.

Podatnikiem nazywamy osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej.
Podatnik podlega obowiązkowi podatkowemu.

Kilka obowiązków podatnika:
  1. posiadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  2. ujawnienie źródeł przychodu przez zgłoszenie uzyskanego z nich dochodu (wyjątkowo przychodu) do opodatkowania
  3. składanie deklaracji podatkowych – dotyczy niektórych podatków
  4. zapłata podatku w terminie, miejscu i wysokości oznaczonym przez ustawę,
  5. udostępnianie w/w tych dokumentów na żądanie organu podatkowego w związku z przeprowadzanym postępowaniem podatkowym, kontrolą lub czynnościami sprawdzającymi
  6. sporządzanie i okazywanie organom podatkowym dokumentacji dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi
  7. sporządzanie, na żądanie organu podatkowego, na własny koszt, tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych, z których wywodzi się określone skutki dla wysokości podatku.Czy mogę zrzec się minimalnej stawki godzinowej?


W 2017 roku w życie wejdzie najnowsza ustawa podnosząca minimalną stawkę godzinową osób zatrudnionych za podstawie umowy zlecenie do 12 zł. Ma to przyczynić się przede wszystkim do podniesienia standardu życia polskich obywateli, a także do zmniejszenia poziomu wykorzystywania umów śmieciowych w ramach stałego zatrudnienia.

Aktualnie minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 1850 zł.
Najnowsza ustawa nie pozwala na zrzekanie się wprowadzonej stawki. Zrzec można się wyłącznie nadwyżki, którą pracownik zarobi.

Obecnie pracownik, którego czas pracy nie przekroczył jednego roku może otrzymać 80% płacy minimalnej. Od następnego roku pracownicy ci zostaną potraktowani na równych zasadach z osobami zatrudnionymi na etacie przez dłuższy czas.

Od 2017 roku do obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy dołączy kontrola przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Tym samym osoby zatrudnione na mocy umów śmieciowych nareszcie zostały otoczone należytą opieką.