Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

O nocie księgowej

Prowadząc własną działalność gospodarczą, można niejednokrotnie spotkać się z pojęciem noty księgowej. Najczęściej pojawiają się one w kwestii podpisywania umów dotacyjnych, jak również regulowania składek członkowskich.

Nota księgowa jest dokumentem, który znajduje zastosowanie w trakcie przeprowadzania rozliczeń pomiędzy partnerami. Celem jej wystawienia jest obowiązek dokumentowania operacji, które nie posiadają żadnych innych sposobów dokumentacji.

Aby nota księgowa mogła pełnić funkcję podstawy zapisów w księgach rachunkowych, musi zawierać elementy takie, jak:
- rodzaj dowodu, a także jego numer identyfikacyjny,
- dane stron przeprowadzających dane rozliczenia tj. ich nazwy, adresy itd.
- opis wraz z wartością zawieranej operacji,
- datę przeprowadzenia operacji,
- podpisy dostawcy i odbiorcy aktywów,
- zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.

Wszelkie zasady wystawiania noty księgowej, jak również jej wzory, nie są określone w żadnym przepisie prawnym. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że notę księgową należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z których oryginał zostaje dla odbiorcy, a kopia dla wystawcy.Dowody księgowe

Pełna księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, gdzie ewidencjonowana jest każda operacja gospodarcza mająca miejsce w przedsiębiorstwie. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości dokumentami, na których podstawie dokonuje się zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe. Muszą być one rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów.

Dowody księgowe muszą zawierać:
- rodzaj dowodu oraz numer identyfikacyjny,
- określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
- opis operacji gospodarczej,
- datę dokonania operacji oraz datę wystawienia dowodu,
- podpis wystawcy dowodu,
- podpis osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
- dekretację dowodu oraz podpis osoby odpowiedzialnej.

Rodzaje dowodów księgowych: 
- dowody zewnętrzne własne - przekazywane są kontrahentowi,
- dowody zewnętrzne obce - otrzymywane są od kontrahentów, 
- dowody wewnętrzne - dotyczą operacji wewnątrz jednostki,
- dowody zbiorcze - służą do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych, które muszą -- zostać wymienione w dowodzie zbiorczym,
- dowody rozliczeniowe - ujmują dokonane wcześniej zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych,
- dowody zastępcze - wystawiane są do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,
- dowody korygujące - poprawiają poprzednie zapisy.

Nadpłata podatku - zwrot w 30 dni

Do niedawna na zwrot nadpłaconego podatku oczekiwało się aż 90 dni, aczkolwiek planuje się, iż kwestia ta ma zostać poruszona na posiedzeniu sejmu. Założeniem jest, iż okres ten zostanie skrócony do 30 dni.

90 dni na zwrot nadpłaconego podatku muszą czekać podatnicy będący płatnikami podatków takich, jak:
- akcyzowy,
- specjalny podatek węglowodorowy,
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- przedsiębiorstwa państwowe,
- spółki Skarbu Państwa.

Jednak w obowiązującym obecnie systemie, u większości płatników podatku PIT występują nadwyżki z tytułu zapłaconego podatku nad podatkiem należnym. W związku z tym, na obecną chwilę na zwrócenie nadwyżki, naczelnik Urzędu Skarbowego ma aż 90 dni.
Według badań ekspertów, biorąc pod uwagę postępującą technologię oraz informatyzację pracy urzędników, okres ten powinien zostać skrócony. Zdaniem ekspertów, praca urzędników powinna zostać bardziej wydajna, co jest możliwe dzięki obecnie dostępnym rozwiązaniom i narzędziom.