Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne stanowią jedną z pozycji w bilansie po stronie aktywów, która jest dość nietypowa, gdyż jej elementów nie możemy zobaczyć w rzeczywistości. Nie posiadają one wymiaru materialnego, jednak mają równie ważne znaczenie, co inne elementy majątku firmy. Posiadają formę praw majątkowych, a ponieważ użytkuje się je dłużej niż rok zaliczane są do aktywów trwałych.

Do wartości niematerialnych i prawnych w firmie zalicza się:
1. Wartość firmy, czyli różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub jej zorganizowanej części, a wartością aktywów netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania). Ten składnik aktywów reprezentuje wartość marki, renomę i reputację firmy co jest z pewnością wartością poza majątkową.
2. Koszty zakończonych prac rozwojowych są to koszty jakie firma ponosi w związku z rozwojem nowych technologii i wprowadzaniem nowych produktów pod warunkiem, że prace te zakończyły się sukcesem.
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne stanowią na przykład posiadane licencje, patenty, know-how, wynalazki.

Ważną informację dla przedsiębiorców posiadających takie składniki majątku jest fakt że, muszą one być wraz z rzeczowymi aktywami trwałymi rejestrowane w odpowiednich ewidencjach lub kontach księgowych.

Jak wybrać dobrą księgową?


Jesteś przedsiębiorcom? Potrzebujesz księgowej? Nie wiesz jak wybrać odpowiednią?

Odpowiedź znajdziesz poniżej...

Nie kieruj się tylko ceną!

Zanim zapytasz o cenę, zapytaj o uprawnienia, świadczone usługi, doświadczenie zawodowe. Najważniejsze jest to, aby osoba była odpowiednia na to stanowisko i spełniała wszystkie Twoje wymogi. Byś w przyszłości był z niej zadowolony i nie żałował, że właśnie ją przyjąłeś na to stanowisko. Cena nie gra tu istotnej roli!

Sprawdź uprawnienia!

To one są najważniejsze, jeśli chcesz mieć naprawdę dobra księgową. Powinna posiadać podstawową wiedzę z rachunkowości zarządczej i prawa podatkowego. Pamiętaj, że to najważniejsza osoba w Twojej firmie i od niej bardzo wiele zależy. To ona prowadzi sprawozdania z przeprowadzonych przez Twoją firmę operacji finansowych. Sprawdź czy jest osobą kompetentną na to stanowisko!

Czy ma doświadczenie?

Na pewno wiesz, że najbardziej odpowiednia dla Ciebie będzie osoba doświadczona. Zapytaj, gdzie wcześniej pracowała i ile lat. Dobra księgowa bowiem powinna wcześniej uprawiać swój zawód przynajmniej kilka lat. Ważne jest także by znała najnowsze programy komputerowe i umiała się nimi posługiwać. Musi znać także elektroniczny system przekazywania danych i dobrze będzie jeśli posiada także inne kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów.

Czy będzie zawsze kiedy będziesz go potrzebował?

Praca księgowej nie jest łatwa, wymaga wiele poświęcenia i zaangażowania. Twoja księgowa powinna być dostępna w każdej chwili, zawsze gdy będziesz tego potrzebował, ponieważ w najmniej oczekiwanym momencie może się stać coś co będzie wymagało jej pomocy. Zadbaj więc o to była to osoba, na którą zawsze będziesz mógł liczyć.

Jeśli już dowiedziałeś się wszystkiego, co chciałeś wiedzieć w zakresie kompetencji i obowiązków Twojej księgowej, bez wahania możesz zatrudnić kogoś na to stanowisko.
Gospodarka magazynowa - ceny ewidencyjne.

W gospodarce magazynowej firmy występują dokumenty, takie jak PZ - przyjęcie zewnętrzne czy WZ - wydanie wewnętrzne. W każdym z nich znajduje się miejsce na to, by wpisać cenę towaru, produktu czy materiału oraz całkowitą wartość.

Prowadzenie tej ewidencji może być trudne, gdy nie pilnuje się cen w jakich wchodzą i wychodzą z magazynu materiały czy towary. Ceny te mogą być różne i nie koniecznie muszą się zgadać z ceną, jaka znajduje się na fakturze.

 Ewidencja na dokumentach magazynowych może odbywać się w cenie:

-w cenie zakupu netto,
-w cenie sprzedaży netto,
-w cenie sprzedaży brutto.

 Prowadząc ewidencję na tych dokumentach, należy zwracać uwagę na tę kwestię. Ewentualne pomyłki mogą bardzo źle wpłynąć na gospodarowanie materiałami czy towarami. Podobnie jest w przypadku innej dokumentacji w firmie. Poprawne ich wypełnianie bywa wyzwaniem.