Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Księgowość uproszczona

Księgowość w firmie stanowi kwestię bardzo istotną ponieważ na podstawie rejestrowanych danych przedsiębiorstwo rozlicza się z państwem.
Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których roczny przychód ze sprzedaży towarów i usług nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro w walucie polskiej są uprawnione do prowadzenia księgowości uproszczonej.
Jest to wariant znacznie bardziej komfortowy niż księgowość pełna, która wymaga prowadzenia ksiąg handlowych, a to z kolei rzutuje na dodatkowe koszty związane z wynajmem biura rachunkowego bądź zatrudnienia księgowego.

Wyróżniamy trzy formy księgowości uproszczonej:

1. Karta podatkowa - polega na opłacaniu stałej, co miesięcznej kwoty. Jej wysokość zależna jest rodzaju prowadzonej działalności oraz wielkości miejscowości, w której jest prowadzona.

2.Książka przychodów i rozchodów - polega na sumowaniu przychodów i kosztów w określonej księdze. Na podstawie osiągniętego w ten sposób wyniku oblicza się wysokość należności podatkowych firmy.

3.Ryczałt ewidencjonowany - polega na opłacaniu podatku od osiągniętego przychodu. Całkowicie pomijana jest tutaj kwestia kosztów.

Ucieczka do raju podatkowego


Przeniesienie swojej działalności do innego kraju, a zwłaszcza do tak zwanych rajów podatkowych może zapewnić spore oszczędności podatkowe.
Największe korzyści zapewni uzyskanie statusu rezydenta w danym miejscu. Dzięki temu to właśnie w tamtym państwie będziemy rozliczać podatki, a fiskus nie będzie miał prawa w to ingerować.
Jak zatem przenieść się do raju podatkowego?
To stosunkowo proste. Wystarczy wynająć sobie lokum, założyć rachunek bankowy oraz zarejestrować tam firmę. Sprzedaż udziałów polskiej spółki przeprowadzona za jej pośrednictwem obniża nasze należności podatkowe nawet do zera.

Należy mieć na uwadze, że fiskus nieustannie walczy z krajami, które stosują nieuczciwą konkurencję podatkową, dlatego też transakcje z podmiotami z takich krajów są poddawane szczegółowym kontrolom. Najnowsze badania wykazały, że w rajach podatkowych ukrywane mogą być nawet 32 biliony dolarów. To równowartość gospodarki USA i Japonii razem wziętych.   

Cóż za ucieczki ogromnych spółek do rajów podatkowych płacą przeciętni podatnicy, ponieważ rząd aby zredukować ponoszone w ten sposób straty zmuszony jest do podnoszenia kolejnych podatków. Tym sposobem gospodarka wpada w błędne koło, gdyż wyższe podatki sprawiają, że kolejne podmioty decydują się na skorzystanie z możliwości jakie dają raje podatkowe.

Długotrwała choroba, a rozwiązanie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie długiej choroby pracownika wydaje się stanowić zagadnienie stosunkowo problematyczne, jednak Sąd Najwyższy objął w tej kwestii jasne stanowisko.
W przypadku długoterminowej choroby pracownika lub też jej częstego występowania pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę, jaka została między nimi zawarta bez konieczności wypowiedzenia oraz co bardzo istotne bez winy pracownika.

Decyzja sądu została uargumentowana dezorganizacją pracy w firmie pracodawcy, który zobowiązany jest do przekazania obowiązków danej jednostki innym pracownikom, co z kolei ingeruje w ich własny cykl pracy.
Tak więc z jednej strony przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia choremu zatrudnienia w czasie nieobecności w pracy, z drugiej jednak musi przekazać jego obowiązki pozostałym podwładnym. Z tego powodu długotrwała nawet usprawiedliwiona nieobecność może stanowić uzasadnione rozwiązaniem umowy, ponieważ zawsze odbija się ono negatywnie na działalności pracodawcy.
Bardzo ważne jest jednak indywidualne traktowanie i dokładne zbadanie każdego takiego przypadku.