Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

ePUAP

Wiele osób wizytę w urzędzie traktuje jako przykry obowiązek, który niesie ze sobą wiele niedogodności. Ogromne kolejki, często niepomocna i niemiła obsługa urzędnicza, konieczność wypełnienia masy formularzy, wniosków i innych dokumentów, a czasem konieczność uregulowania pewnych opłat. To właśnie z tym kojarzone są usługi administracji publicznej. Postęp technologiczny pozwolił znacznie uprzyjemnić ten proces. Aktualnie podstawowe sprawy związane ze składaniem niezbędnych formularzy i rozliczeń wykonać można bez wychodzenia z domu. Wszystko odbywa się dzięki elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, w skrócie ePUAP.
Platforma ta udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną, za pomocą której świadczą oni usługi obywatelom z zakresu administracji centralnej i samorządowej.   
Jedną z bardziej popularnych usług ePUAP-u jest również Profil Zaufany, który umożliwia składanie pism w postaci elektronicznej ze skutkiem prawnym, bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.  Umowa śmieciowa


Jedną z największych patologii, która ma miejsce na rynku pracy stanowią umowy śmieciowe. Czym są i skąd ich niechlubna nazwa?
Umowy śmieciowe to umowy cywilnoprawne, a więc regulowane przepisami Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Należą do nich umowa zlecenie oraz umowa o dzieło.
To jedne z najczęściej stosowanych umów określających relacje pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. 

Skąd zatem do nich taka niechęć?
To proste. Osoby “zatrudnione” na podstawie takiego kontraktu nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i emerytalnego. Są całkowicie pozbawione prawa do urlopu, a także ochrony pracy i wynagrodzenia. Z tego względu nie mają najmniejszych szans na pozyskanie kredytu. W przypadku młodych osób bardzo często skutkuje to brakiem możliwości na własne cztery kąty, co rzutuje na wstrzymywanie się z założeniem rodziny. 
To jednak nie jedyne absurdy związane z nawiązaniem współpracy w tej formie. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w przypadku egzekucji komorniczej mają prawo do zatrzymania połowy pensji. W przypadku umów śmieciowych ochrona taka nie istnieje nawet jeśli dochód w ten sposób osiągany stanowi jedyne źródło utrzymania. W razie nieprawidłowości pracownik zatrudniony według umowy cywilnoprawnej nie może ubiegać się ochrony ze strony sądu pracy. Wszelkie sprawy przekazywane są do sądów cywilnych, co po prostu jest o wiele droższe. 
Dodatkowo Państwowa Inspekcja Pracy nie posiada uprawnień do kontrolowania warunków pracy osób, działających według umowy zlecenie lub umowy dzieło, co często sprawia, że pracują one w warunkach nie spełniających nawet minimalnych wymogów BHP. 

Osoba zatrudniająca pracowników według umów śmieciowych stawiana jest w bardzo złym świetle, warto jednak dokładnie przemyśleć, czy można przelać na nią całą odpowiedzialność związaną z tego typu działalnością. Niewłaściwie opracowane przepisy prawa podatkowego oraz wysokie składki bardzo często mimowolnie zmuszają pracodawców do takich działań.  

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny w skrócie JPK stanowi format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim przedsiębiorcy zobowiązani będą przekazywać je organom podatkowym.

Raportowanie w formacie JPK od 1 lipca 2016 roku dotyczy głównie dużych przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.
Mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący swoje rozliczenia w formie elektronicznej do określonego formatu będą musieli dostosować się do końca czerwca 2018 r.
Ustawa nie zawiera bezpośrednich informacji o obowiązkach mikro przedsiębiorców.

Księga podatkowa oznacza księgę rachunkową, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję oraz rejestry, do których prowadzenia zobowiązani zostali podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Przypuszczalnie nowy projekt w przeciągu pierwszego roku wniesie do budżetu państwa dodatkowe 200 milionów złotych, a w kolejnych nawet 300.

JPK został wprowadzony w Portugalii już w 2008 roku i okazał się ogromnym sukcesem, który przyczynił się do informatycznej modernizacji administracji podatkowej.